Modrý alebo šedý dym z vyfuku

Základná príčina výskytu modrého dymu – priesak oleja do valcov motora. V závislosti na podmienkach prevádzky motora a intenzite priesaku oleja do valcov môže „olejový“ dym nadobúdať rozmanité odtiene – od priesvitnej modrej až po modrobielu. Na rozdiel od vodnej páry sa však tento dym nerozptýli do vzduchu tak rýchlo a skúšobný list papiera priložený ku koncovke výfuku sa zafarbí olejovými škvrnami.

Olejový dym je doprevádzaný zvýšenou spotrebou oleja. Olej tiež postupne hustne. Majitelia moderných áut s katalyzátorom musia mať na pamäti, že toto zariadenie dokáže čistiť spaliny od oleje aj pri relatívne vysokej spotrebe.

Olej môže preniknúť do spaľovacej komory zväčšenou medzerou medzi piestnymi krúžkami, alebo medzerou medzi driekom a vodítkom ventilu.

Jednou z najčastejších príčin olejového dymu je opotrebovanie skupiny valca. Opotrebenie môže nastať v oblasti vložky valca, piestnych krúžkov , alebo v drážke piestu. Veľké medzery v drážkach vytvárajú efekt čerpadla, kedy dochádza k čerpaniu oleja do spaľovacej komory, a to aj pri správnej funkcii stieracích krúžkov.

Odchýlka od správneho prierezu po obvode valca zhoršuje tesniace schopnosti. Nielen v problematických miestach tak vznikajú “priesvity“.

Opotrebenie v oblasti valca je často doprevádzané stratou kompresie a zvýšením tlaku plynov v karteri. Majte však na pamäti, že práve veľké množstvo oleja prenikajúceho do valcov môže utesniť vôle medzi susednými dielmi a meranie kompresie môže vykázať celkom normálne výsledky, ba dokonca hodnoty blízko hornej medze. Táto skutočnosť môže pri výskyte modrého dymu zmiasť.

Vyššie uvedené závady však spravidla nenastanú vo všetkých valcoch súčasne. Vadný valec možno ľahko odhaliť porovnaním stavu sviečok a hodnoty kompresie so zvyšnými valcami. Podobné závady bývajú naviac často sprevádzané najrôznejšími zvukmi a klepaním, ktoré sa mení so zaťažením a teplotou motora, a taktiež nepravidelným chodom motora (zvlášť po studenom štarte).

Viac informácii sa dozviete napríklad z videí. Ďalej si môžete precitať o tom čo je atomium, ako funguje a aké ma účinky, alebo rovno prejsť do E-SHOPu!

Ďalšia skupina závad, ktoré zapríčiňujú olejový dym a zvýšenú spotrebu oleja, súvisí s degradáciou ventilov a vodítok a s opotrebením, mechanickými závadami a starnutím (stratou elasticity) tesnení driekov ventilov. Tieto závady sa väčšinou prejavujú značným nárastom dymivosti po zahriatí motora, pretože tekutejší horúci olej oveľa ľahšie prechádza medzerami medzi opotrebenými dielmi. Okrem toho prienik oleja do valca sa zosilňuje pri voľnobehu a brzdení motorom. V týchto režimoch produkuje sanie značný podtlak, takže v dôsledku rozdielu tlakov olej preteká okolo ventilového drieku a hromadí sa na stenách a súčastiach výfukovej sústavy. Pri následnom otvorení škrtiacej klapky tak dramaticky narastie hustota modrého olejového dymu.

U preplňovaných motorov môže byť príčinou vysokej spotreby oleja a modrého dymu taktiež závada na turbe, konkrétne opotrebení ložísk a tesnení rotora. Opotrebenie tesnenia predného ložiska kompresora sa podobá stavu vadných tesnení ventilových driekov (vrátane oleja na sviečkach), ale olej sa objaví na vstupnej strane kompresora.

Vadné tesnenie turbíny sa zisťuje obtiažne, pretože olej pokračuje priamo do výfukovej sústavy, kde zhorí.

Počas prevádzky sa modrý dym objaví spolu so zvýšenou spotrebou oleja v situácii, kedy je jeden z valcov neaktívny kvôli vadnému zapaľovaniu, alebo netesnosti ventilov. V poslednom zmieňovanom prípade bude dym modrobiely, zvlášť, ak je ventil jasne podpálený. Takúto závadu možno odhaliť pomerne ľahko – kompresia vo valci je veľmi nízka, alebo nulová a na sviečke je značné množstvo čiernych usadenín, ktoré majú často podobu hrudiek.

Modrý olejový dym môžu spôsobiť aj niektoré exotickejšie závady. U vozidiel s automatickou prevodovkou tak napríklad môže dôjsť k porušeniu podtlakového membránového regulátora. Vzhľadom k tomu, že jeho kanálik je so saním prepojený hadičkou, začne motor v takomto prípade nasávať olej z prevodovky. Olej preniká len do valcov v okolí napojenia do sania. Môže dôjsť až k vyrazeniu sviečok a výstrekom oleja z otvoru pre sviečku.

Viac informácii sa dozviete napríklad z videí. Ďalej si môžete precitať o tom čo je atomium, ako funguje a aké ma účinky, alebo rovno prejsť do E-SHOPu!

Účinky použitia aditív ATOMIUM

Dostávame sa na koniec tretieho oddielu, kde môžeme s istotou prehlásiť, že vo väčšine prípadov výskytu modrého dymu možno aditívum ATOMIUM aplikovať nielen ako preventívne, ale taktiež ako účinné nápravné opatrenie. Príčinou modrého dymu býva často opotrebenie kontaktných dielov, čo sú presne predpoklady pre účinnú aplikáciu mazív ATOMIUM. Aplikáciou prípravkou ATOMIUM v týchto podmienkach sa možno zbaviť nielen dymu, ale tiež príčin jeho vzniku, a súčasne zlepšiť stav opotrebených súčastí. Preventívne aplikácie aditív ATOMIUM vás môžu ušetriť vážnejších problémov a neplánovaných výdajov vo všetkých troch prípadoch.

Viac informácii sa dozviete napríklad z videí. Ďalej si môžete precitať o tom čo je atomium, ako funguje a aké ma účinky, alebo rovno prejsť do E-SHOPu!

atomium.sk
Nekomentované
Odoslané v:
rády a návody