Modrý alebo šedý dym z vyfuku

Modrý alebo šedý dym z vyfuku

Základná príčina výskytu modrého dymu – priesak oleja do valcov motora. V závislosti na podmienkach prevádzky motora a intenzite priesaku oleja do valcov môže „olejový“ dym nadobúdať rozmanité odtiene – od priesvitnej modrej až po modrobielu. Na rozdiel od vodnej páry sa však tento dym nerozptýli do vzduchu tak rýchlo…