Prečo mi z výfuku ide čierný dym?

Čierny dym z výfuku je príznakom bohatej zmesi paliva so vzduchom a teda poruchy palivovej sústavy. Tento dym je spravidla jasne viditeľný na svetlom pozadí a obsahuje čiastočky sadzí – produkty nedokonalého spaľovania.

Viac informácii sa dozviete napríklad z videí. Ďalej si môžete precitať o tom čo je atomium, ako funguje a aké ma účinky, alebo rovno prejsť do E-SHOPu!

Čierny dym je doprevádzaný vysokou spotrebou paliva, často taktiež zlým štartovaním, nepravidelným chodom motora, toxickými spalinami a veľa krát aj úbytkom výkonu motora v dôsledku neoptimálneho zloženia zmesi.

U starších benzínových motorov býva príčinou čierneho dymu vysoká hladina v plavákovej komore v dôsledku nejakej závady alebo zakarbonovaním vzdušníka.

U moderných benzínových motorov s elektronickým vstrekovaním môže byť príčinou bohatej zmesi závada niektorého snímača (lambda sondy, snímače prietoku/objemu vzduchu a pod.), alebo pretekajúce vstrekovače paliva. U dieselových motorov sa čierny dym objavuje pri závadách vysokotlakového čerpadla, vstrekovačov a pri vysokom uhle vstrekov.

Keďže prevádzka motora na bohatú zmes zvyšuje tvorbu sadzí, odráža sa to nielen na emisiách. Sadzami sa nasýti i motorový olej, čo vedie k rýchlemu zanášaniu a poruchám tepelnej výmeny.

Zrýchľuje sa karbonizácia piestnych krúžkov, znečistenie olejového filtra a kanálikov a v dôsledku toho i opotrebenie oterom. Porušenie tepelnej rovnováhy motora môže viesť aj k prepáleniu piestov či ventilov, čo máva ďaleko vážnejšie následky. Prepáleným miestom sa zle spálená zmes dostáva do oleja, mieša sa s ním a znižuje jeho viskozitu, čo má vplyv na ochranu proti opotrebeniu. Je zrejme, že takéto závady sú mimoriadne nebezpečné a pokračovaním v jazde s nimi rýchle vedie k ďalším, ďaleko závažnejším problémom.

Prečo má zmysel aplikovať ATOMIUM?

Je zrejme, že tak isto ako v prípade bieleho dymu, ani pri problémoch v palivovej sústave benzínového spaľovacieho motora nemôže aditívum ATOMIUM poslúžiť ako nástroj opravy. Ako preventívne opatrenie však účinné byť môže: po prvé znižuje intenzitu opotrebenia oterom a po druhé utesňuje medzery medzi valcom a piestom, čím znižuje možnosť prieniku sadzí do karteru.

Príčinou chybovosti v palivovej sústave dieselového motora býva spravidla opotrebenie plunžra vstrekovacieho čerpadla. Ošetrenie čerpadla aditívom do paliva (ATOMIUM HPFP) v tomto prípade môže obnoviť správny priebeh vstrekovania a spaľovania paliva.

Druhou možnou príčinou nedokonalého spaľovania je nízka kompresia. Táto situácia je pre ošetrenie aditívom ATOMIUM najvýraznejšia, pretože vrstvička sformovaná na trecích plochách medzi valcom a piestom obnovuje správnu kompresiu a teda zlepšuje priebeh spaľovania.

Zníži dymivosť, výkon motora bude obnovený a poklesne spotreba paliva i oleja.

Viac informácii sa dozviete napríklad z videí. Ďalej si môžete precitať o tom čo je atomium, ako funguje a aké ma účinky, alebo rovno prejsť do E-SHOPu!

atomium.sk
Nekomentované
Odoslané v:
rády a návody