- 41 %

Atomium Active Diesel ( Starý dizajn – rovnaká kvalita ) (aditívum pre naftové motory do 50 000 km) – Tento produkt je možné použiť ako prvú fázu.

20 18
Na sklade

Tento produkt je možné použiť ako prvú fázu.

Bezpečnostné opatrenie: Pri správnom použití nie je škodlivý.

Prvá pomoc:

V prípade zasiahnutia pokožky opláchnite látku teplou vodou a potom ešte raz umyte mydlom.
V prípade zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom vody.
V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
Spôsob použitia
1. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Diesel do súčasného motorového oleja plniacim hrdlom oleja (výpočet dávky – viď tabuľka) a s vozidlom potom jazdite až do nasledujúcej pravidelnej výmeny oleja (najviac však 1000 km). V prípade značného znečistenia oleja (možné rozpoznať podľa farby oleja na mierke alebo podľa olejových škvŕn na filtračnom papieri) ihneď začnite s druhou fázou ošetrenia.
Odporúčenie (po 1. fáze): Vymeňte motorový olej. Vymeňte olejový a vzduchový filter.

2. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Diesel do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledujúcej výmeny oleja.
Dôležité:

Pred použitím nádobu s aditívom Atomium Active Diesel dôkladne pretrepte, až kým sa nerozpustia všetky prirodzené usadeniny (jedná sa o aktívne zložky).
Aditívum Atomium Active Diesel nalejte do zahriatého motora štandardným plniacim hrdlom oleja.
Po použití aditíva Atomium Active Diesel nechajte motor bežať 5 minút na voľnobehu a potom s vozidlom jazdite najmenej 20 minút v akomkoľvek režime (bežná prevádzka).
Mazivo sa neodporúčame používať v prípade mechanicky zablokovaných dielov a mechanizmov.
Aditívum Atomium Active Diesel je kompatibilné so všetkými typmi motorových olejov a nemení ich vlastnosti.
V záujme zachovania vysokej úrovne ochrany motorov odporúčame po ošetrení radou Atomium Active a odjazdení 30 000 až 40 000 km aplikovať aditívum Atomium Regular.
Po odjazdení 100 000 km odporúčame zopakovať ošetrenie aditívom Atomium Active Diesel Plus.
Pri preplňovaných motoroch sa odporúča zopakovať ošetrenie už po odjazdení 50 000 až 55 000 km.
V záujme maximálnej ochrany odporúčame spraviť ošetrenie ďalších súčastí vozidla, tj. prevodovky, hydraulického posilňovača riadenia a pod.
Účinky použitia
Zlepšuje proces vyhladzovania plôch v motoroch, vrátane stavu po generálnej oprave (vďaka adaptívnym schopnostiam maziva, čoho cieľom je optimalizovať trenie susedných dielov);
Predlžuje životnosť motorov 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovania);
Zvyšuje účinný výkon motora (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania, obmedzenia úniku spalín do karteru a zníženia trecích strát);
Zaisťuje maximálnu ochranu motora v extrémnych prevádzkových podmienkach, pri preťažovaní alebo prehrievaní a počas studených štartov;
Značne zjednodušuje štartovanie pri nízkych teplotách;
Nezhoršuje prevádzkové parametre všetkých tesnení;
Znižuje spotrebu paliva pri spaľovacom motore o 8–10 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšenia priebehu spaľovania);
Znižuje hluk a vibrácie o 5–10 dB (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácii vôlí);
Znižuje emisie CO/CH vo výfukových plynoch až o 50 % (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania);
Znižuje spotrebu oleja;
Výrazne obmedzuje hlučnosť dieselového motora;
Obnovuje správnu funkciu hydraulických zdvíhadiel ventilov;
Umožňuje jazdu na krátku vzdialenosť pri nedostatku oleja alebo úplnej strate (tlaku) oleja.

Váha
90 g