Nemôže ošetrenie Atomiom poškodiť honovanie valcov?

Nie, nemôže. Honovánie valcov je sposob povrchovej úpravy vložiek valcov, aby na stenách zostával olej. Pokial ide o schopnosť držania oleja, povrch zformovaný Atomiom značne prekonáva kvalitu honovania nakoľko ide o ultra-mikropórový pevný povrch.

Ak ma auto veľa najazdené (napr. staršie ako 10 rokov), nie je na ošetrenie technológiou Atomium neskoro?

Dosť to závisí od toho ako bolo vozidlo používané, v akých podmienkach a od aktuálneho technického stavu vozidla (t.j. pokles výkonu o tretinu a viac, neuspokojivý stav palivové sústavy) nemalo by byť neskoro a účinok môže byť badateľný. Ak po ošetrení zaznamenáme zlepšenie môžeme kľudne zväčšiť počet fáz.

Aké druhy motorového oleja sú podporované Atomiom?

Pre správnu fungovanie technológie Atomium ma vplyv druh materiálu,  stav trecích plôch a aj to aký je kontakt medzi týmito povrchmi. Nezáleží na tom, aký je používaný nosič (typ oleja) . Atomium mazivá sú chemicky neutrálne, nakoľko predstavujú komplex minerálnych látok bez chemických prísad

Prečo je prvá fáza ošetrenia robená 1000km pred výmenou oleja a prečo je potrebné niekoľko fáz?

Väčšie množstvo motorov máju usadeniny a iné latky v spaľovacej komore a v iných zónach piestov. 1. fáza ošetrenia zvyčajne vykonáva funkciu prípravy povrchu pre tvorbu vrstvy. Ide o proces jemného odstránenia vrstvy nerovnosti kovu v najviac zaťažených zónach a čistenia usadenín a lakov. V pomerne veľkom množstve "špiny", proces…