Prečo je prvá fáza ošetrenia robená 1000km pred výmenou oleja a prečo je potrebné niekoľko fáz?

Väčšie množstvo motorov máju usadeniny a iné latky v spaľovacej komore a v iných zónach piestov. 1. fáza ošetrenia zvyčajne vykonáva funkciu prípravy povrchu pre tvorbu vrstvy.

Ide o proces jemného odstránenia vrstvy nerovnosti kovu v najviac zaťažených zónach a čistenia usadenín a lakov. V pomerne veľkom množstve “špiny”, proces formovania vrstvy nemusí byť úplný, kvôli abrazívnemu pôsobeniu pevných uhlíkových dielov. Preto je nutné ich odstrániť z motora a pokračovať v liečebnom procese na “čistom” motore.

atomium.sk
Nekomentované
Odoslané v: