TRIBO-PRÍSADY ATOMIUM DO NAFTY, BENZÍNU A OLEJA A ICH EXPIRAČNÝ PARADOX

TRIBO-PRÍSADY ATOMIUM DO NAFTY, BENZÍNU A OLEJA A ICH EXPIRAČNÝ PARADOX

Jednou z početných otázok na našej zákazníckej linke je otázka ohľadne expirácie uvedenej na obaloch výrobkov Atomium. Najmä u nových zákazníkov je táto otázka pomerne častá. Najčastejšie sa pýtajú, či môžu použiť prípravok Atomium, ktorý si zakúpili do zásoby pred dlhšou dobou a teraz je už „po expirácii“. Odpoveď je,…