V sklade
V sklade

ÚČINKY

Preplach ATOMIUM A-PROHIM ™ má nasledujúce účinky:

 • Jemne rozpúšťa usadeniny a nečistoty v rôznych uzloch a mechanizmoch motora, zabraňuje ich opätovnému usadzovaniu v olejových kanáloch, umožňuje odstraňovať nečistoty pri vypúšťaní oleja.
 • uľahčuje beh motora,
 • účinne čistí olejový systém pri prechode z jedného typu oleja na druhý,
 • predlžuje životnosť nového oleja a poskytuje tak lepšiu ochranu motoru.
 • Pri pravidelnom používaní (pred každou výmenou oleja) je schopný postupne rozpúšťať usadeniny uhlíku a laku vzniknutého v dôsledku prehriatia oleja, nesprávneho spaľovania paliva či úniku výfukových plynov v kľukovej skrini.
 • Čistí piestne krúžky od uhlíka, obnovuje ich pohyblivosť a tesnenie. Pravidelná aplikácia preplachu behom niekoľkých cyklov prevádzky motorového oleja umožňuje dosiahnuť efektu dekarbonizácie piestnych krúžkov, hlavne pokiaľ je stále zachovaná ich minimálna pohyblivosť. Obnovuje normálnu funkciu piestnych krúžkov, zvyšuje a vyrovnáva kompresiu vo valcoch, čo je zásadné pre rovnomerný chod motora, úplné spaľovanie paliva a následné zníženie jeho spotreby. Normálne fungujúce piestne krúžky tiež znižujú pravdepodobnosť úniku plynu v kľukovej skrini motora, čím zamedzujú skvapalneniu a oxidácii oleja a rozkladu prísad v ňom.
 •  Čistí hydraulické kompenzátory, obnovuje pohyblivosť plunžrov, čo vedie k eliminácii charakteristického klepania pri štartovaní motora a behom jeho prevádzky.
 •  Účinne čistí ventilačný systém kľukovej skrine a obnovuje výkon ventilu PCV.
 • Odporúča sa pravidelné použitie pred každou výmenou oleja.

Dlhodobé preplachovanie ATOMIUM A-PROHIM ™ nepôsobí na súčiastky z pryžových a kompozitných materiálov, ako sú tesnenia a upchávky.

Čistenie motora je obvykle jednou z úloh motorového oleja. Všetky moderné oleje obsahujú jednu, alebo viac prísad, ktorá im dáva schopnosť rozpúšťať usadeniny v motore a udržovať ich v rozptýlenom stave (táto vlastnosť sa nazýva dispergácia) až do výmeny oleja.

Pokiaľ vozidlo po celú dobu svojej histórie používalo vysoko kvalitné oleje s dobrými čistiacimi vlastnosťami, výmena oleje bola vykonávaná včas, nedochádzalo k prehrievaniu a poruchám motora, potom sa nemusíte zaťažovať dodatočným čistením motora pomocou „šetrného“ alebo „rýchleho“ preplachu. Avšak nie každé auto sa môže pochváliť tak „čistou“ históriou. To znamená, že motor s najväčšou pravdepodobnosťou obsahuje usadeniny, s ktorými si motorový olej sám nedokáže poradiť.

Znečistenie v motore môže mať rôzne negatívne následky:

Za prvé: rýchle znečistí všetok nový olej. To znamená, že od samého začiatku funguje olej o niečo horšie, než by mohol. Neskôr degraduje rýchlejšie, stráca svoje funkčné vlastnosti, horšie chráni motor, čo skracuje jeho životnosť a približuje nutnosť opravy.

Za druhé:  znečistenie môže prekážať správnemu fungovaniu jednotlivých mechanizmov a uzlov. Napríklad zníženie pohyblivosti piestnych krúžkov vedie k poklesu kompresie, čo vedie k nedokonalému spaľovaniu paliva. Zvyšuje sa spotreba paliva, znižuje sa dynamika vozidla a vytvárajú sa nové usadeniny. K tomu dochádza k úniku výfukových plynov do kľukovej skrine, k vstupu nespáleného paliva do oleja, čo ďalej zhoršuje vlastnosti oleja a môže urýchliť poruchu turba a ďalších uzlov.

Nahromadenie znečistenia v motore teda spôsobuje „reťazovú reakciu“, ktorá vedie k zhoršeniu stavu celého motora a k zvýšeniu pravdepodobnosti poruchy.

Nižšie uvádzame niekoľko typických prípadov a príznakov, pri ktorých má zmyslel vážne premýšľať o použití špeciálneho preplachu motora ATOMIUM A-PROHIM ™.

Prehrievanie motora, jazda na starom oleji, používanie nekvalitného paliva, alebo motorového oleje.

Všetky vyššie uvedené prípady vedú k rovnakým následkom – tvorbe usadenín. Nie je podstatné, či sa objavili v dôsledku degradácie motorového oleja, alebo jeho prehriatia, alebo z iných dôvodov. Podstatné je, že sa objavilo znečistenie, čo  znamená, že sa naštartoval proces vytvárania nových usadenín. Pokiaľ sa behom prevádzky vozidla stalo niečo z vyššie uvedeného, má zmysel použiť preplach motora pred ďalšou výmenou oleja (a to bez odkladu). To vám umožní vysporiadať sa s počiatočným znečistením v rannej fáze, kedy je to celkom jednoduché.

MECHANICKÉ ZLYHANIE

Takmer každá mechanická porucha motora vedie k zvýšenému znečisteniu. Pokiaľ je napríklad prasknutý piestny krúžok, znamená to takmer automaticky, že sa výfukové plyny po určitej dobe dostanú do oleja, zreagujú s ním a vytvoria usadeniny na vnútorných povrchoch motora. Rovnaké následky má „rozdrvenie“ a prasknutie tesnenia drieku ventilu. V mnohých prípadoch môžete problém odstrániť pomocou pomerne jednoduchej opravy. Pokiaľ však nebol problém zistený, motor bežal v abnormálnom režime, čo znamená, že už došlo k jeho zaneseniu. Po týchto zisteniach sa odporúča vymeniť olej čo najskôr a predbežne prepláchnuť motor.

PRECHOD Z JEDNÉHO DRUHU MOTOROVÉHO OLEJA NA INÝ

Ako bolo uvedené vyššie, nový olej má silnejšie čistiace vlastnosti, jednoducho preto, že čistiace prísady ešte neboli vypracované. Preto aktívne odplavuje znečistenie, s ktorými si starý olej nedokázal poradiť, čo znamená, že sa rýchlo zanesie. To je obzvlášť dôležité vziať do úvahy, pokiaľ dôjde k prechodu z menej kvalitného oleje na kvalitnejší. Napríklad od minerálnych olejov po oleje na báze PAO (polyalfaolefiny), ktoré majú ešte lepšie premývacie a disperzné vlastnosti. Aby bolo možné zachovať pracovné vlastnosti nového oleja po dlhšiu dobu a umožniť mu lepšiu ochranu motora pred opotrebením, je dobré použiť pred výmenou oleja preplach motora, aby sa odstránili nečistoty spolu s vypustením starého oleja.

KÚPA JAZDENÉHO VOZIDLA

Pri nákupe jazdeného vozidla si nikdy nemôžete byť celkom istý jeho históriou. Aj keď máte servisnú knižku, ktorá dokazuje včasnú údržbu a výmenu oleja, nikdy nemôžete s istotou vedieť – či sa motor neprehrieval, alebo auto nebolo prevádzkované v záťažových podmienkach dlhodobého státia v zápchach, alebo nedochádzalo k drobným poruchám. Čím to ohrozuje motor, je popísané vyššie. Preto sa pri nákupe ojazdeného vozidla odporúča čo najskôr vymeniť technické kvapaliny a mazivá, hlavne motorový olej. A pred jeho výmenou – vyčistiť motor preplachom. To vám ušetrí nepríjemné prekvapenia a neočakávané opravy, s ktorými ste nepočítali.

APLIKÁCIA

 • Zahrejte motor na prevádzkoú teplotu.
 • Premiešajte obsah nádoby pretrepávaním po dobu 1-2 minút.
 • Nalejte 1 plechovku preplachu do plniaceho hrdla oleja. Pokiaľ je objem olejového systému väčší než 6 litrov, je nutné pridať 2 plechovky preplachu.
 • Jazdite s autom po dobu 20–25 minút.
 • Vymeňte olej a olejový filter po najazdení 200 kilometrov od aplikácie preplachu.

Pozor! V prípade významného znečistenia oleja behom čistenia, alebo prudkého poklesu tlaku oleja (blikajúca kontrolka tlaku oleje) okamžite vymeňte olej a olejový filter.

Preventívne opatrenia:

Produkt má mierny dráždivý účinok na kožu a sliznice očí. Prchavé zložky spôsobujú mierne podráždenie slizníc očí a horných dýchacích ciest.

 • Používajte iba k určenému účelu.
 • Nerozberajte a nedávajte deťom.
 • Zabráňte kontaktu s očami a vnútornými orgánmi.
 • Pracujte na dobre vetranom mieste. Používajte osobné ochranné prostriedky.

Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, zoblečte kontaminovaný odev. Umyte exponovanú časť povrchu tela prúdom vody a potom mydlom a vodou. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s tráviacou sústavou vyhľadajte okamžite lekára.

 Poznámky

Skladujte na mieste chránenom pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom pri teplote od -20 ° C do +50 ° C.

Kompatibilný so všetkými typmi motorových olejov.

Je bezpečný pre motory akejkoľvek konštrukcie, vrátane preplňovaných.

Počas prevádzky sa odparuje. Nemá vplyv na vlastnosti mazacieho oleja.

Bezpečné pre gumové tesnenia, olejové tesnenia, olejové uzávery;

Neupcháva kanály olejového systému a neukladá sa na stenách spaľovacieho motora.

Dlhodobé preplachovanie motora

TU 2384-006-79761558-2014

Podmienky skladovania od -20 ° C do +50 ° C

Váha
285 g