V sklade
V sklade

Bezpečnostné opatrenia: Pri správnom použití nie je škodlivý.

Prvá pomoc:

 • V prípade zasiahnutia pokožky opláchnite látku teplou vodou a potom ešte znovu umyte mydlom.
 • V prípade zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom vody.
 • V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

Spôsob použitia

  • 1. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Diesel + do motorového oleja plniacim hrdlom oleja (výpočet dávky – viď tabuľka) 500–1000 km pred výmenou oleja, s vozidlom potom jazdite až do najbližšej pravidelnej výmeny oleja (najmenej však 500 km). V prípade značného znečistenia oleja (možné rozpoznať podľa farby oleja na mierke alebo podľa olejových škvŕn na filtračnom papieri) ihneď začnite s druhou fázou ošetrenia.

Odporúčanie (po 1. fáze): Vymeňte olej. Vymeňte olejový a vzduchový filter.

  • 2. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Diesel + do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledujúcej výmeny oleja.
  • 3. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Diesel + do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledujúcej výmeny oleja.

Dôležité:

   • Pred použitím nádobu s aditívom Atomium Active Diesel + dôkladne pretrepte, až kým sa nerozpustia všetky prirodzené usadeniny (jedná sa o aktívne zložky).
   • Aditívum Atomium Active Diesel + nalejte do zahriatého motora štandardným plniacim hrdlom oleja.
   • Po použití aditíva Atomium Active Diesel + nechajte motor bežať 5 minút na voľnobehu a potom s vozidlom jazdite najmenej 20 minút v akomkoľvek režime (bežná prevádzka).
   • Mazivo sa neodporúča používať v prípade mechanicky zablokovaných dielov a mechanizmov.
   • Aditívum Atomium Active Diesel + je kompatibilný so všetkými typmi motorových olejov a nemení ich vlastnosti.
   • V záujme zachovania vysokej úrovne ochrany motorov odporúčame po ošetrení prípravkom Atomium Active Diesel + a odjazdení 30 000 až 40 000 km aplikovať aditívum Atomium Regular.
   • Po odjazdení 100 000 km odporúčame ošetrenie zopakovať.
   • Pri preplňovaných motoroch sa odporúča zopakovať ošetrenie už po odjazdení 50 000 až 55 000 km.
   • V záujme maximálnej ochrany odporúčame spraviť ošetrenie ďalších súčastí vozidla, t.j. prevodovky, hydraulického posilňovača riadenia a pod.

Účinky použitia

   • V 1. fáze čistí trecie plochy od lakov a usadenín, vrátane dekarbonizácie dráhy piestnych krúžkov;
   • Zvyšuje a stabilizuje kompresiu vo valcoch spaľovacieho motora (sformovaním novej vrstvičky a utesnením vôlí pri trecích súčastiach);
   • Obnovuje správny tlak oleja v mazacej sústave motora;
   • Znižuje spotrebu oleja;
   • Predlžuje životnosť motora 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovania);
   • Zvyšuje účinný výkon motora (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania, obmedzenia úniku spalín do karteru a zníženia trecích strát);
   • Znižuje spotrebu oleja v motore až 3 krát (zvýšením plynotesnosti drážok pre piestne krúžky);
   • Zaisťuje maximálnu ochranu motora v extrémnych prevádzkových podmienkach, pri preťažovaní alebo prehrievaní a behom studených štartov;
   • Značne zjednodušuje štartovanie pri nízkych teplotách;
   • Nezhoršuje prevádzkové parametre všetkých tesnení;
   • Znižuje spotrebu paliva u spaľovacieho motora o 8–10 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšenia priebehu spaľovania);
   • Znižuje hluk a vibrácie pri dieselovom motore o 5–10 dB (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácii vôlí);
   • Znižuje emisie CO/CH vo výfukových plynoch až o 50 % (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania);
   • Umožňuje jazdu na krátku vzdialenosť pri nedostatku oleja alebo úplnej strate (tlaku) oleja;
   • Obnovuje správnu funkciu hydraulických zdvíhadiel ventilov.
Váha
500 g