- 41 %

ATOMIUM REDUCER 80

SKU: 8594181250184 Kategória: Kategórie: , , ,
19,20 17,28
V sklade

Bezpečnostné opatrenia: Pri správnom použití nie je škodlivý.

Prvá pomoc:

 • V prípade zasiahnutia pokožky opláchnite látku teplou vodou a potom ešte znovu umyte mydlom.
 • V prípade zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom vody.
 • V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

SPÔSOB POUŽITIA

Pridajte mazivo Atomium Reducer 80 do existujúceho oleja v ošetrovanom zariadení v pomere 80 ml maziva na 0,7 – 2,2 l transmisnej kvapaliny. Po aplikácii Atomium Reducer 80 jazdíte s vozidlom v bežnom režime najmenej 20 – 30 minút.
Prevádzkujte až do nasledovnej pravidelnej výmeny transmisnej kvapaliny.
V prípade značného opotrebenia diferenciálu doporučujeme ošetrenie zopakovať po najazdení 5000 km bez výmeny oleja.

Dôležité poznámky:

 • Pred použitím nádobu s aditívom Atomium Reducer 80 dôkladne premiešajte, pokiaľ sa nerozpustia všetky prirodzené usadeniny (jedná sa o aktívne zložky minerálov).
 • Aditivum Atomium Reducer 80 nalejte do zahriatého motora štandardným plniacim hrdlom oleja.
 • Po aplikácii aditíva Atomium Reducer 80 jazdíte s vozidlom najmenej 20 minút v akomkoľvek režime (bežný prevádzkový režim).
 • Doporučujeme vykonať ošetrenie diferenciálu aditívom Atomium súčasne s ošetrením motora alebo tesne po sebe.
 • Mazivo sa nedoporučuje používať v prípade mechanicky zablokovaných dielov a mechanizmov.
 • Mazivo Atomium Reducer 80 je kompatibilné so všetkými typmi trasmisných kvapalín a nemenia ich vlastnosti.
 • V záujme zachovania vysokej úrovne ochrany transmisie doporučujeme zopakovať ošetrenie pri každej výmene kvapaliny v diferenciále.

 

ÚČINKY POUŽITIA

 • Zlepšuje proces vyhladzovania plôch v systéme, vrátane stavu po generálnej oprave (vďaka adaptívnym schopnostiam maziva, ktorého cieľom je optimalizovať trenie susedných dielov);
 • Značne znižuje hluk a vibrácie v prevodovkách a zadných nápravách (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácii vôli);Zvýšenie dobehu;
 • Predlžuje životnosť zariadení 1,5–2krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebenia);
 • Obnovuje optimálne vôle v ložiskách a ozubených prevodoch;
 • Nemení chovanie ani technické parametre systému spojok v olejovom kúpeli;
 • Umožňuje jazdu na krátku vzdialenosť pri nedostatku oleja;
 • Zaisťuje maximálnu ochranu zariadenia pred opotrebovaním v prípade preťažovania alebo prehrievania pri vysokých okolitých teplotách;
 • Znižuje trecie straty u súčastí (v dôsledku zlepšenia parametrov trenia).

OBJEM – 80 ml

Objem

80 ml