Vďaka čomu dochádza k zvýšeniu výkonu motora?

Výkon motora sa zvyšuje v dôsledku optimálneho priebehu horenia paliva a zároveň pri znížení trecích strát. Inač povedané, zvyšuje sa stupeň využitia vstrekovaného paliva a klesajú trecie straty pri vysokých teplotách.