Ako dochádza k zvýšeniu alebo obnove správnej kompresie vo valcoch?

Kompresia sa obnovuje (zvyšuje) v dôsledku obnovenia plynotesnosti styčných plôch valca, piestnych krúžkov a drážky. Vrstvička sformovaná v oblastiach trenia jednak znižuje vôľu a jednak lepšie drží olej. To umožňuje znížiť prienik zmesi vzduchu s palivom a výfukových plynov do karteru.

Vďaka čomu dochádza k zvýšeniu výkonu motora?

Výkon motora sa zvyšuje v dôsledku optimálneho priebehu horenia paliva a zároveň pri znížení trecích strát. Inač povedané, zvyšuje sa stupeň využitia vstrekovaného paliva a klesajú trecie straty pri vysokých teplotách.

Vozidlo je v dobrom stave, dostáva pravidelný kvalitný servis, používa výhradne kvalitné syntetické oleje a bezchybne funguje. Má v takom prípade vôbec zmysel ATOMIUM používať?

Trendom pri výrobe automobilových motorov nie sú príliš dlhé životné cykly, pretože to nie je ekonomický rentabilné pre automobilové koncerny. Momentálne sa nevyrábajú milionári – motory, ktoré dokážu natočiť milióny kilometrov. Kvalitný motor z dnešnej doby však za podmienok správnej údržby bez problémov zvládne 300–350 tisíc km. V dôsledku nekvalitného paliva a oleja…

Nemôže ošetrenie Atomiom poškodiť honovanie valcov?

Nie, nemôže. Honovánie valcov je sposob povrchovej úpravy vložiek valcov, aby na stenách zostával olej. Pokial ide o schopnosť držania oleja, povrch zformovaný Atomiom značne prekonáva kvalitu honovania nakoľko ide o ultra-mikropórový pevný povrch.

Ak ma auto veľa najazdené (napr. staršie ako 10 rokov), nie je na ošetrenie technológiou Atomium neskoro?

Dosť to závisí od toho ako bolo vozidlo používané, v akých podmienkach a od aktuálneho technického stavu vozidla (t.j. pokles výkonu o tretinu a viac, neuspokojivý stav palivové sústavy) nemalo by byť neskoro a účinok môže byť badateľný. Ak po ošetrení zaznamenáme zlepšenie môžeme kľudne zväčšiť počet fáz.