Ako dochádza k zvýšeniu alebo obnove správnej kompresie vo valcoch?

Kompresia sa obnovuje (zvyšuje) v dôsledku obnovenia plynotesnosti styčných plôch valca, piestnych krúžkov a drážky. Vrstvička sformovaná v oblastiach trenia jednak znižuje vôľu a jednak lepšie drží olej. To umožňuje znížiť prienik zmesi vzduchu s palivom a výfukových plynov do karteru.