Dá sa Atomium aplikovať na Dieselové motory?

Pre správne použitie technológie Atomium sú dôležité nasledujúce veci: Materiály trecích plôch a podmienok kontaktu týchto povrchov; Typ paliva - benzín / diesel / LPG / - s cieľom vybrať medzi Atomium Benzín Active / Active Atomium Diesel; Typ trenia - AGSB, AGSB, HPS alebo HPFP; Počet najazdených kilometrov. Nezáleží…

Prečo je prvá fáza ošetrenia robená 1000km pred výmenou oleja a prečo je potrebné niekoľko fáz?

Väčšie množstvo motorov máju usadeniny a iné latky v spaľovacej komore a v iných zónach piestov. 1. fáza ošetrenia zvyčajne vykonáva funkciu prípravy povrchu pre tvorbu vrstvy. Ide o proces jemného odstránenia vrstvy nerovnosti kovu v najviac zaťažených zónach a čistenia usadenín a lakov. V pomerne veľkom množstve "špiny", proces…

Ako dlho funguje vrstva Atomium?

Atomium vrstva sa formuje počas prvých 500 až 1000 km zábehu a nemení sa počas celej svojej životnosti (20 000 - 30 000 km) Ak sa vrstva nijako nepodporuje tak v závislosti od modu prace motora, odporu vzduchu, kvality motorového oleja a paliva, sa vrstva úplne stráca v rozmedzí 30…