DZIAŁANIE APLIKACJI SMARÓW ATOMIUM

DZIAŁANIE APLIKACJI SMARÓW ATOMIUM DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH

Konkretny stopień działania zależny jest w szczególności od stanu wyjściowego. Jeśli silnik jest w znacznym stopniu zużyty i nie zawsze były używane jakościowe smary, nadal jednak „żyje” i nie wykazuje katastroficznego zużycia oleju, ciśnienia w karterze nie są za wysokie i kompresja w cylindrach jest wyższa niż 60 % wartości nominalnej dla silnika benzynowego lub 70 % dla silnika dieslowskiego, efekt aplikacji dodatku Atomium będzie wyraźny. Efekt będzie widoczny bez potrzeby stosowania specjalnego sprzętu.

CO DECYDUJE O KONKRETNYM SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA?

W wypadku niskiego stanu kilometrów i praktycznie nowego silnika mechanizmy są stabilne i pracują poprawnie. Każdemu kierowcy powinien wiedzieć, że skutki nie będą tak wyraźne. Wydłuży się jednak okres eksploatacji bez wymaganej naprawy głównej, niż w wypadku jednakowego silnika bez aplikacji dodatku. Jeśli jest silnik jednak zupełnie martwy (słyszalne stukanie w łożyskach, ogromne zużycie oleju, itp.), nie pomoże mu nawet woda święcona i nie uratują go żadne dodatki. W odróżnieniu od konkurencji nie obiecujemy cudów.

Skuteczność na dodatek zależna jest od właściwego przestrzegania instrukcji aplikacji. Instrukcje zostały opracowane z uwzględnieniem przeciętnych silników, maszyn i urządzeń używanych w standardowych normalnych warunkach. W niestandardowych sytuacjach należy zwrócić się do naszych specjalistów.

DZIAŁANIE APLIKACJI ATOMIUM NA SILNIK SPALINOWY

Dla silnika spalinowego, którego parametry nie odbiegają zbytnio od parametrów nominalnych (czyli w wypadku nowych albo krótko używanych silników, ewentualnie silników w stanie po naprawie głównej) będą wyniki po aplikacji dodatku Atomium dotyczyć obniżenia obniżeniem strat powstających w wyniku tarcia: obniży się zużycie paliwa i/albo wzrośnie moc silnika. Aplikacja dodatkowo zapewni optymalne parametry tarcia, co wydłuży żywotność silnika i obniży poziom głośności i wibracji. Może dojść do poprawy składu gazów wydechowych i obniżyć się zużycie oleju.

W wypadku mocno zużytego silnika spalinowego (do 50 – 70 %) aplikacja dodatku Atomium przyniesie w szczególności przywrócenie prawidłowej pracy silnika, w szczególności dzięki regeneracji i wyregulowaniu kompresji w cylindrach. Odnowienie właściwej kompresji jest wynikiem częściowej regeneracji zużytych powierzchni ciernych części cylindra, w szczególności odnowienia szczelności pomiędzy tuleją cylindrową, pierścieniem tłokowym i rowkiem tłoka. Wszystkie elementy tego członu uzyskają znaczącą zdolność przytrzymywania smaru, ograniczone zostaną straty powietrza (z mieszanki paliwo – powietrze) i w wyniku tego dojdzie do odnowienia właściwej kompresji.

Odnowa właściwej kompresji prowadzi do poprawy warunków spalania czyli do odnowy charakterystyk eksploatacyjnych silnika. W wyniku tego obniży się zużycie paliwa, poziom głośności, wibracje i stężenie szkodliwych emisji i na odwrót wzrośnie moc silnika i reakcja na otwarcie dławika. Nowo powstała warstwa na powierzchniach tarcia jednocześnie wydłuży żywotność silnika i obniży straty w wyniku tarcia. Lepsza szczelność pierścieni zgarniających obniża zużycie oleju, co w wyniku obniżenia przenikania oleju do karteru wydłuża żywotność smaru i całego silnika.

W dodatku mniejszy luz w łożyskach wału przegubowego i lepsza szczelność zębowej pompy hydraulicznej zwiększa ciśnienie i przepływ oleju, w wyniku czego poprawia jakość smarowania i chłodzenia części składowych silnika.

Możliwe jest więc przedstawienie poniższego wykazu skutków działania:

 • Wydłużeni żywotności silnika 1,5 – 2 razy (dzięki obniżeniu intensywności zużycia);
 • Poprawa i stabilizacja kompresji w cylindrach silnika spalinowego (dzięki powstaniu nowej warstwy i uszczelnieniu luzów elementów tarcia);
 • W 1 fazie czyści powierzchnie tarcia z lakierów i nanosów, włącznie z dekarbonizacją toru pierścieni tłokowych;
 • Odnowa właściwej pracy popychaczy zaworowych;
 • Obniżenie zużycia paliwa silnika spalinowego o 8-10 % (w wyniku odnowienia właściwej kompresji i poprawy procesu spalania);
 • Poprawa skutecznej mocy silnika (w wyniku poprawy procesu spalania, ograniczenia unikania spalin do karteru i obniżenia strat powstających w wyniku tarcia);
 • Obniżenie zużycie oleju w silniku do 3 razy (w wyniku poprawy szczelności gazowej rowków dla pierścieni tłokowych);
 • Zapewnia maksymalną ochronę silnika w ekstremalnych warunkach eksploatacji, w wypadku nadmiernego obciążenia albo wzrostu temperatury i podczas rozruchów na zimno;
 • Obniża poziom głośności i wibracje silnika diesla o 5 – 10 dB (dzięki powstaniu silnej i odpornej „poduszki smarnej” i optymalizacji luzów);
 • Obniża emisje CO/CH w gazach spalinowych nawet o 50 % (w wyniku poprawy procesu spalania);
 • Umożliwia jazdę na krótką odległość z niskim poziomem oleju albo zupełnie bez (ciśnienia) oleju.

W wypadku silników spalinowych zużytych w wysokim stopniu, czyli w stanie:

 • obniżenia mocy o 20 % i więcej,
 • wzrostu zużycia paliwa o ponad 20 %,
 • nawet pięciokrotnego wzrostu zużycia oleju,
 • silnika wyraźnie dymiącego,
 • szybkiego sczernienia oleju nawet po krótkiej jeździe, skutki działania chemii samochodowej Atomium nie muszą być widoczne nawet w wypadku użycia smaru z dwukrotną koncentracją dodatku. W takim przypadku zalecamy wykonanie naprawy głównej i dopiero potem aplikację dodatku Atomium.

DZIAŁANIE APLIKACJI ATOMIUM NA SKRZYNIE BIEGÓW, TRANSMISJE I INNE MECHANIZMY ZĘBATE

We wszystkich urządzeniach z przekładniami zębatymi następuje po aplikacji dodatków Atomium częściowa albo zupełna regeneracja powierzchni ciernych zębów, prowadnic ruchomych, łożysk tocznych i ślizgowych (z wyjątkiem części, które są już zniszczone). W wypadku automatycznych skrzyni biegów dodatkowo poprawia się praca pomp olejowych i szczelność zaworów (jeżeli są obecne), co prowadzi do odnowienia właściwych charakterystyk zmiany biegów.

W wypadku automatycznych skrzyni biegów (wariatorów) regeneruje się powierzchnia metalowych sprzęgieł.

W wypadku mechanizmu różnicowego w wyniku aplikacji dodatku Atomium powstaje na lamelkach nowa warstwa (z bardzo małym wpływem na działanie również w stosunku do długotrwałego sportowego stylu jazdy).

 • Dochodzi do wydłużenia żywotności manualnych i automatycznych skrzyni biegów oraz wariatorów 1,5 – 2 razy (dzięki obniżeniu intensywności zużycia;
 • Następuje odnowa optymalnego procesu zmiany biegów, eliminacja wstrząsów podczas zmiany biegów;
 • Dochodzi do regeneracji powierzchni roboczych łożysk i zębatek manualnych skrzyni biegów;
 • Dochodzi do znaczącego obniżenia poziomu głośności i wibracji w skrzyniach biegów i tylnych osiach (dzięki utworzeniu grubej i odpornej „poduszki” smaru i optymalizacji luzów)
 • Następuje odnowa wydajności pompy oleju automatycznych skrzyni biegów;
 • Poprawa funkcji mechanizmów zaworowych automatycznych skrzyni biegów.

DZIAŁANIE APLIKACJI DODATKÓW ATOMIUM NA HYDRAULICZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Po aplikacji dodatku Atomium następuje w systemie wspomagania kierownicy regeneracja wszystkich powierzchni tarcia: rotacyjnych i osiowych pomp tłokowych, tłoków, zaworów elektromagnetycznych. To prowadzi do odnowy charakterystyk eksploatacyjnych wspomagania kierownicy.

 • Następuje wydłużenie żywotności hydraulicznego wspomagania kierownicy 1,5 – 2 x (dzięki obniżeniu intensywności zużycia);
 • Poprawa funkcji mechanizmów zaworowych;
 • Odnowa wydajności pompy olejowej wspomagania kierownicy.

DZIAŁANIE APLIKACJI DODATKÓW ATOMIUM NA WYSOKOCIŚNIENIOWE POMPY SILNIKÓW DIESLOWSKICH

W wyniku aplikacji dodatku Atomium w układzie paliwowym silnika dieslowskiego następuje całkowita odnowa albo utrzymanie poprawnego ciśnienia paliwa w pompie wysokociśnieniowej (tłokowa i rotacyjna) i pozostałych elementów układu wtrysku, włącznie z pompami i wtryskami Common Rail, co prowadzi do poprawy jakości rozpylenia paliwa i obniżenia zużycia i/albo zwiększenia mocy silnika.

Aplikacja ATOMIUM HPFP:

 • Odnawia charakterystyki eksploatacyjne (właściwe ciśnienie) wysokociśnieniowych pomp paliwowych, systemów Common Rail i wtrysków silników dieslowskich (w wyniku optymalizacji luzów sąsiadujących ze sobą elementów ciernych);
 • W wyraźny sposób obniża poziom głośności i wibracje wysokociśnieniowych pomp paliwowych;
 • Wydłuża żywotność pomp, systemów Common Rail i wtrysków 1,5 – 2 razy (dzięki obniżeniu intensywności zużycia);
 • Poprawia skuteczną moc silnika (w wyniku poprawy procesu spalania paliwa);
 • Obniża zużycie paliwa o 3-5 % (w wyniku odnowy właściwej kompresji i poprawy procesu spalania);
 • Obniża emisje CO/CH w gazach spalinowych aż do 50 % (w wyniku poprawy procesu spalania).

EFEKTY APLIKACJI DODATKÓW ATOMIUM U MOTOCYKLI

 • Lepsza reakcja na otwarcie dławika, poprawa momentu obrotowego (dzięki zwiększenia kompresji i obniżeniu strat powstających w wyniku tarcia);
 • Lepszy przebieg zimnych startów dzięki powstaniu warstwy ślizgowej i niskiemu tarciu i dobremu przytrzymywaniu smaru na powierzchniach ciernych;
 • Obniżenie poziomu głośno hałaśliwości i wibracji silnika o 5-10 dB (dzięki stworzeniu grubej i odpornej „poduszki” i optymalizacji luzów);
 • Wydłużenia żywotności silnika 1,5–2 razy (dzięki obniżeniu intensywności zużycia);
 • Wsparcie ochrony przy pozasezonowym zatrzymaniu dzięki sformowaniu grubszej warstwy antykorozyjnej;
 • Poprawa zmiany biegów w wyniku optymalizacji luzów i obniżenia strat ciernych;
 • Dodatkowa ochrona powierzchni ciernych przy używaniu paliwa gorszej jakości i długotrwale wysokiemu obciążeniu;
 • Obniżenie zużycia oleju i paliwa o 8-10 % (w wyniku odnowy właściwej kompresji i poprawy procesu spalania);
 • Obniżenia dymienia i emisji CO/CH w gazach spalinowych do 50 % (w wyniku poprawy procesu spalania).

EFEKTY APLIKACJI DODATKÓW ATOMIUM W WYPADKU MOTOCYKLI I MAŁEJ TECHNIKI

 • Lepszy proces zimnych startów dzięki stworzeniu warstwy ślizgowej i niskiemu tarciu i niezawodnemu chwytaniu oleju smarnego na powierzchniach ciernych;
 • Wzrost mocy motocykli i małej techniki dzięki poprawie skuteczności (zwiększenie kompresji i obniżenie strat ciernych);
 • Poprawa niezawodności motocykli i małej techniki w wyniku obniżenia liczności awarii części tłoków i cylindrów i pozostałych mechanizmów;
 • Znaczne obniżenie hałaśliwości silnika o 5–10 dB (dzięki stworzeniu grubej i odpornej „poduszki“ smarnej i optymalizacji luzów);
 • Wydłużenia żywotności silnika 1,5–2 razy (dzięki obniżeniu intensywności zużycia);
 • Dodatkowa ochrona powierzchni ściernych przy używaniu paliwa gorszej jakości, długotrwałym wysokim obciążeniu i przekraczaniu najwyższych dozwolonych obrotów;
 • Obniżenie zużycia oleju i paliwa o 8-10 % (w wyniku odnowy właściwej kompresji i poprawy procesu spalania);
 • Wsparcie ochrony podczas pozasezonowego odłączenia dzięki stworzeniu wydajnej warstwy antykorozyjnej;
 • Działanie kompletnej pielęgnacji smarów Atomium pozostaje zatrzymane przez następnych 50 do 70 tysięcy kilometrów (w zależności na warunkach eksploatacji). W celu wydłużenia działania na silnik zalecamy podczas każdej drugiej wymiany oleju wykonać pielęgnację za pomocą dodatku Atomium Regular.

! Idź do sklepu !