Atomium active gasoline plus 90 ml (2x) + Atomium active gasoline 90 ml (1x) ZDARMA

66
V sklade

Bezpečnostné opatrenia: Pri správnom použití nie je škodlivý.

Prvá pomoc:

 • V prípade zasiahnutia pokožky opláchnite látku teplou vodou a potom ešte znovu umyte mydlom.
 • V prípade zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom vody.
 • V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

Spôsob použitia

  • 1. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Gasoline + do motorového oleja plniacim hrdlom oleja (výpočet dávky – viď tabuľka) 500–1000 km pred výmenou oleja, s vozidlom potom jazdite až do nasledujúcej pravidelnej výmeny oleja (najviac však 1000 km). V prípade značného znečistenia oleja (možné rozpoznať podľa farby oleja na mierke alebo podľa olejových škvŕn na filtračnom papieri) ihneď začnite s druhou fázou ošetrenia.

Odporúčanie (po 1. fáze): Vymeňte olej. Vymeňte olejový a vzduchový filter.

 • 2. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Gasoline + do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledujúcej výmeny oleja.
 • 3. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Gasoline + do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledujúcej výmeny oleja.

Dôležité:

 • Pred použitím nádobu s aditívom Atomium Active Gasoline + dôkladne pretrepte, až kým sa nerozpustia všetky prirodzené usadeniny (jedná sa o aktívnu zložku).
 • Aditívum Atomium Active Gasoline + nalejte do zahriatého motoru štandardným plniacim hrdlom oleja.
 • Po použití aditíva Atomium Active Gasoline + nechajte motor bežať 5 minút na voľnobehu a potom s vozidlom jazdite najmenej 20 minút v akomkoľvek režime (bežná prevádzka).
 • Mazivo sa neodporúča používať v prípade mechanicky zablokovaných dielov a mechanizmov.
 • Aditívum Atomium Active Gasoline + je kompatibilné so všetkými typmi motorových olejov a nemení ich vlastnosti.
 • V záujme zachovania vysokej úrovne ochrany motorov odporúčame po ošetrení prípravkom Atomium Active Gasoline + a odjazdení 30 000 až 40 000 km aplikovať aditívum Atomium Regular (zatial nie je v ponuke)
 • Po odjazdení 100 000 km odporúčame ošetrenie zopakovať.
 • Pri preplňovaných motoroch sa odporúča zopakovať ošetrenie už po odjazdení 50 000 až 55 000 km.
 • V záujme maximálnej ochrany odporúčame spraviť ošetrenie ďalších súčastí vozidla, t.j. prevodovky, hydraulického posilňovača riadenia a pod.

Účinky použitia

 • V 1. fáza čistí trecie plochy od lakov a usadenín, vrátane dekarbonizácie dráhy piestnych krúžkov;
 • Zvyšuje a stabilizuje kompresiu vo valcoch spaľovacieho motoru (sformovaním novej vrstvičky a utesnením vôlí u trecích súčastí);
 • Obnovuje správny tlak oleja v mazacej sústave motora;
 • Znižuje spotrebu oleja;
 • Predlžuje životnosť motora 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovnia);
 • Zvyšuje účinný výkon motora (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania, obmedzenia úniku spalín do karteru a zníženia trecích strát);
 • Znižuje spotrebu oleja v motore až 3 krát (zvýšením plynotesnosti drážok pre piestne krúžky);
 • Zaisťuje maximálnu ochranu motora v extrémnych prevádzkových podmienkach, pri preťažovaní alebo prehrievaní a počas studených štartov;
 • Značne zjednodušuje štartovanie pri nízkych teplotách;
 • Nezhoršuje prevádzkové parametre všetkých tesnení;
 • Znižuje spotrebu paliva pri spaľovacom motore o 8–10 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšenia priebehu spaľovania);
 • Znižuje hluk a vibrácie o 5–10 dB (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácii vôli);
 • Znižuje emisie CO/CH vo výfukových plynoch až o 50 % (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania);
 • Umožňuje jazdu na krátku vzdialenosť pri nedostatku oleja

 

+ ZDARMA

Atomium active gasoline 90 ml (1x)

Váha
300 g