- 41 %

Atomium Active Gasoline ( Starý dizajn – rovnaká kvalita ) (aditívum pre benzínové motory do 50 000 km) – Tento produkt je možné použiť ako prvú fázu.

SKU: 8594181250023_OD Kategória: Kategórie:
20 18
V sklade

Tento produkt je možné použiť ako prvú fázu.

Bezpečnostné opatrenia: Pri správnom použití nie je škodlivý.

Prvá pomoc:

V prípade zasiahnutia pokožky opláchnite látku teplou vodou a potom ešte znovu umyte mydlom.
V prípade zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom vody.
V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
Spôsob použitia
1. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Gasoline do súčasného motorového oleja plniacim hrdlom oleja (výpočet dávky – viď tabuľka), s vozidlom potom jazdite až do nasledujúcej pravidelnej výmeny oleja (najviac však 1000 km). V prípade značného znečistenia oleja (možné rozpoznať podľa farby oleja na mierke alebo podľa olejových škvŕn na filtračnom papieri) ihneď začnite s druhou fázou ošetrenia.
Odporúčanie (po 1. fáze): Vymeňte motorový olej. Vymeňte olejový a vzduchový filter.

2. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Gasoline do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledovnej výmeny oleja.
Dôležité:

Pred použitím nádobu s aditívom Atomium Active Gasoline dôkladne pretrepte, až kým sa nerozpustia všetky prirodzené usadeniny (jedná sa o aktívne zložky).
Aditívum Atomium Active Gasoline nalejte do zahriatého motora štandardným plniacim hrdlom oleja.
Po použití aditíva Atomium Active Gasoline nechajte motor bežať 5 minút na voľnobehu a potom s vozidlom jazdite najmenej 20 minút v akomkoľvek režime (bežná prevádzka).
Mazivo sa neodporúča používať v prípade mechanicky zablokovaných dielov a mechanizmov.
Aditívum Atomium Active Gasoline je kompatibilné so všetkými typmi motorových olejov a nemení ich vlastnosti.
V záujme zachovania vysokej úrovne ochrany motorov odporúčame po ošetrení radou Atomium Active a odjazdení 30 000 až 40 000 km aplikovať aditívum Atomium Regular.
Po odjazdení 100 000 km odporúčame zopakovať ošetrenie aditívom Atomium Active Gasoline Plus.
Pri preplňovaných motoroch sa odporúča zopakovať ošetrenie už po odjazdení 50 000 až 55 000 km.
V záujme maximálnej ochrany odporúčame spraviť ošetrenie ďalších súčastí vozidla, t.j. prevodovky, hydraulického posilňovača riadenia a pod.
Účinky použitia
Zlepšuje proces vyhladzovania plôch v motore, vrátane stavu po generálnej oprave (vďaka adaptívnym schopnostiam maziva, čoho cieľom je optimalizovať trenie susedných dielov);
Predlžuje životnosť motorov 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovania);
Zvyšuje účinný výkon motorov (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania, obmedzenia úniku spalín do kartera a zníženia trecích strát);
Zaisťuje maximálnu ochranu motorov v extrémnych prevádzkových podmienkach, pri preťažovaní alebo prehrievaní a behom studených štartov;
Značne zjednodušuje štartovanie pri nízkych teplotách;
Nezhoršuje prevádzkové parametre všetkých tesnení;
Znižuje spotrebu paliva pri spaľovacom motore o 8–10 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšenia priebehu spaľovania);
Znižuje hluk a vibrácie o 5–10 dB (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácií vôli);
Znižuje emisie CO/CH vo výfukových plynoch až o 50 % (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania);
Znižuje spotrebu oleja;
Umožňuje jazdu na krátku vzdialenosť pri nedostatku oleja alebo úplnej strate (tlaku) oleja.

Váha
90 g