92,30
V sklade

Kúp 3 a Atomium Regular máš zadarmo

gasoline-plus
Bezpečnostné opatrenia: Pri správnom použití nie je škodlivý.

Prvá pomoc:

 • V prípade zasiahnutia pokožky opláchnite látku teplou vodou a potom ešte znovu umyte mydlom.
 • V prípade zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom vody.
 • V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

Spôsob použitia

 • 1. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Gasoline + do motorového oleja plniacim hrdlom oleja (výpočet dávky – viď tabuľka) 500–1000 km pred výmenou oleja, s vozidlom potom jazdite až do nasledujúcej pravidelnej výmeny oleja (najviac však 1000 km). V prípade značného znečistenia oleja (možné rozpoznať podľa farby oleja na mierke alebo podľa olejových škvŕn na filtračnom papieri) ihneď začnite s druhou fázou ošetrenia.
 • Odporúčanie (po 1. fáze): Vymeňte olej. Vymeňte olejový a vzduchový filter.

 • 2. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Gasoline + do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledujúcej výmeny oleja.
 • 3. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active Gasoline + do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledujúcej výmeny oleja.
 • Po tretej fáze stačí použivať Atomium Regular pri každej výmene oleja.

  Dôležité:

  • Pred použitím nádobu s aditívom Atomium Active Gasoline + dôkladne pretrepte, až kým sa nerozpustia všetky prirodzené usadeniny (jedná sa o aktívnu zložku).
  • Aditívum Atomium Active Gasoline + nalejte do zahriatého motoru štandardným plniacim hrdlom oleja.
  • Po použití aditíva Atomium Active Gasoline + nechajte motor bežať 5 minút na voľnobehu a potom s vozidlom jazdite najmenej 20 minút v akomkoľvek režime (bežná prevádzka).
  • Mazivo sa neodporúča používať v prípade mechanicky zablokovaných dielov a mechanizmov.
  • Aditívum Atomium Active Gasoline + je kompatibilné so všetkými typmi motorových olejov a nemení ich vlastnosti.
  • V záujme zachovania vysokej úrovne ochrany motorov odporúčame po ošetrení prípravkom Atomium Active Gasoline + a odjazdení 30 000 až 40 000 km aplikovať aditívum Atomium Regular (zatial nie je v ponuke)
  • Po odjazdení 100 000 km odporúčame ošetrenie zopakovať.
  • Pri preplňovaných motoroch sa odporúča zopakovať ošetrenie už po odjazdení 50 000 až 55 000 km.
  • V záujme maximálnej ochrany odporúčame spraviť ošetrenie ďalších súčastí vozidla, t.j. prevodovky, hydraulického posilňovača riadenia a pod.

  Účinky použitia

  • V 1. fáza čistí trecie plochy od lakov a usadenín, vrátane dekarbonizácie dráhy piestnych krúžkov;
  • Zvyšuje a stabilizuje kompresiu vo valcoch spaľovacieho motoru (sformovaním novej vrstvičky a utesnením vôlí u trecích súčastí);
  • Obnovuje správny tlak oleja v mazacej sústave motora;
  • Znižuje spotrebu oleja;
  • Predlžuje životnosť motora 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovnia);
  • Zvyšuje účinný výkon motora (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania, obmedzenia úniku spalín do karteru a zníženia trecích strát);
  • Znižuje spotrebu oleja v motore až 3 krát (zvýšením plynotesnosti drážok pre piestne krúžky);
  • Zaisťuje maximálnu ochranu motora v extrémnych prevádzkových podmienkach, pri preťažovaní alebo prehrievaní a počas studených štartov;
  • Značne zjednodušuje štartovanie pri nízkych teplotách;
  • Nezhoršuje prevádzkové parametre všetkých tesnení;
  • Znižuje spotrebu paliva pri spaľovacom motore o 8–10 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšenia priebehu spaľovania);
  • Znižuje hluk a vibrácie o 5–10 dB (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácii vôli);
  • Znižuje emisie CO/CH vo výfukových plynoch až o 50 % (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania);
  • Umožňuje jazdu na krátku vzdialenosť pri nedostatku oleja alebo úplnej strate (tlaku) oleja;

  Obnovuje správnu funkciu hydraulických zdvíhadiel ventilov.

  Krátke video na tému – “čo je Atomium?”

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Atomium Active Gasoline Plus (kompletná sada)”