TRIBO-PRÍSADY ATOMIUM DO NAFTY, BENZÍNU A OLEJA A ICH EXPIRAČNÝ PARADOX

Jednou z početných otázok na našej zákazníckej linke je otázka ohľadne expirácie uvedenej na obaloch výrobkov Atomium. Najmä u nových zákazníkov je táto otázka pomerne častá. Najčastejšie sa pýtajú, či môžu použiť prípravok Atomium, ktorý si zakúpili do zásoby pred dlhšou dobou a teraz je už „po expirácii“. Odpoveď je, že určite áno a riziko je pri optimálnom skladovaní viac-menej nulové.

Naši dlhoroční a verní zákazníci už vedia, že hlavný “trik” Atómia je založený na unikátnych tribotechnických vlastnostiach sotva dvojmikrónového prášku minerálu, ktorý patrí medzi serpentinity. V podstate je možné konštatovať, že všetko, čo prípravky značky Atomium obsahujú vyrobila v priebehu miliónov rokov príroda sama. Spomínané serpentinity vznikli, za špecifických podmienok, premenou ultrabázických hornín. Ich história teda siaha kamsi do posledného eónu prekambria, do doby ešte hlboko pred utváraním kontinentov, ako ich poznáme.

Čo nájdete usadené na dne fľaštičiek Atomium je teda zo svojej podstaty naozaj veľmi, ale veľmi staré. Podľa zákona však musí byť každý výrobok označený dátumom použiteľnosti. A to aj “kamenná” nanodrť alebo čistý minerálny olej v hermeticky uzavretej lahvičke. Je logické, že vlastnosti našich tribotechnických zmesí sa „nezkazia“ ako napríklad živočíšny tuk, a ani ich vlastnosti sa dlhším skladovaním nemenia. Ale zákon je zákon, dátum je dátum a na krabičkách je natlačený dátum expirácie.

Jedinečné účinky serpentinitov ako modifikátora trenia boli podrobne skúmané v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. V dnešnej dobe usilujúcej sa o energetické a ekonomické úspory je venovaná veľká pozornosť nielen pokročilej technológii ich spracovania, ale aj tribológii ako samostatnému vednému odboru.

Výrobky Atomium s uplynutým dátumom expirácie pribaľujeme zadarmo ako darček v rámci našich akčných balíčkov alebo za polovicu ceny k najobľúbenejším prísadám Atomium. Samostatne potom predávame za zníženú cenu výrobky so “starým” dizajnom obalu. Pritom vo všetkých prípadoch sa jedná o plnohodnotný prípravok so všetkými deklarovanými vlastnosťami.

Záverom možno na otázku aký je teda rozdiel medzi “starým a novým” Atomiom popravde odpovedať, že rozdiel je iba v dizajne prebalu a čísle označujúcom, kedy končí “de jure” jeho použiteľnosť. Silikátové minerály v skutočnosti neexpirujú. Staroegyptské sochy vytvorené zo serpentinitu sú krásne dodnes a tzv. Himalájskou soľou starou odhadom viac ako 250 miliónov rokov si môžete zdravo ochutiť váš pokrm dodnes. Aj keď pozor, aj ona Himalájska soľ má zo zákona na obale konkrétny dátum „expirácie“ napriek svojmu úctyhodnému veku.

Ostatne na túto tému koluje po internete a sociálnych sieťach aj mnoho vtipov, ako napríklad tento. “Kúpil som si himalájsku soľ. Na balení píšu, že vznikla hlboko pod zemou prírodnými procesmi, pred 250 miliónmi rokov. A tiež tam píšu “spotrebujte do 11/2019″. To ju teda vykopali naozaj na poslednú chvíľu.” 🙂

atomium.sk
Nekomentované
Odoslané v:
rády a návody