Čo je ATOMIUM?

Atomium je tribotechnická látka, ktorá obsahuje neutrálnu receptúru automobilovej chémie. Technológia Atomium využíva jedinečné vlastnosti prírodných minerálov za účelom obnovy opotrebovaných trecích súčasti motorov, prevodoviek, palivových čerpadiel, hydraulických posilňovačov riadení a ďalších mechanizmov vozidiel a priemyslových zariadení. Technológia Atomium optimalizuje styk trecích dvojíc motora, čo vedie ku zlepšeniu technických parametrov, ktoré môžu znovu dosiahnuť menovité hodnoty.

Nový motor má v oblastiach trenia pomocou technológie Atomium sformovanú novú vrstvu, ktorá zabezpečuje oteruvzdorné vlastnosti a dodržiava menovité vôle predpísané výrobcom a tým zaisťuje zníženie trecích strát, t.j. zvýšenie mechanickej účinnosti. To potom znižuje spotrebu paliva, zvyšuje výkon a odozvu motora na zošliapnutie plynu. Pri nových i starších motoroch je však najdôležitejšie, že vlastnosti technológie Atomium™ umožňujú predĺžiť životnosť a odložiť generálnu opravu o 50–150 tisíc km. V prípade jemného zachádzania s automobilom je možné dokonca s pomocou technológie Atomium potrebu generálnej opravy úplne eliminovať.

Tribotechnická látka Atomium sa vyznačuje vlastnosťami v nasledujúcich funkčných kategóriach:

 • antifrikčné (znižujúce trecie straty),
 • proti opotrebovaniu (znižujúce intenzitu opotrebovania),
 • proti oteru (zvyšujúcu medzu zaťaženia trecích plôch).

Pokročilá technológia Atomium je navrhnutá s cieľom obnoviť opotrebované trecie plochy a optimalizovať vôle u opotrebovaných trecích dvojíc v rôznych mechanizmoch. Aditíva Atomium sa pridávajú do bežných mazív a olejov, ktoré potom pôsobia ako nosič pre prenos aditív Atomium na trecie plochy, a používajú sa v bežnej prevádzke automobilových motorov a mechanizmov.

Tribotechnické látky Atomium sa v základe skladajú z vyváženej kombinácie špeciálne rozomletých minerálov, vrstvených kremičitanov (hadec, chlorit a pod.) Okrem minerálov obsahuje Atomium™ tiež základný nosič: 99,9–95% minerálny olej žltej farby bez aditív. ATOMIUM AGSB™ a ATOMIUM HPS™ používajú ako nosič červený olej ATF (kvapalinu do automatických prevodoviek) typu Dexron.

Chemické zloženie aditív Atomium a technológie ich prípravy sú výsledkom 20 ročného vývoja, ktorý stále pokračuje v snahe ďalej zvyšovať efektivitu a reagovať na zmeny v konštrukcii motorov a prevádzkových podmienok trecích súčastí.

Zložky sú dôkladne vyberané a laboratórne testované v trecích skúšobných stavoch a ložiskových stojanoch. Každá dávka je po skončení výroby podrobená kontrole akosti.

Rozdiel medzi tribotechnickými látkami ATOMIUM a bežnými aditívami do motorového oleja

Mazivá Atomium:

 • Majú schopnosť obnoviť trecie plochy (sformovaním ochrannej vrstvy do hrúbky až 0,015) a optimalizovať geometriu trecích plôch.
 • Ochranné vrstvy majú značnú schopnosť zachytávania oleja – držia ich na trecej ploche oveľa silnejšie ako zvyčajne, čo mení režim trenia z polokvapalného na hydrodynamické (funkčný olejový film).
 • Prinášajú dodatočný účinok v podobe schopnosti zachovania trecích parametrov aj po výmene oleja, pretože ochranná vrstva sa neopotrebováva tak rýchlo. Rýchlosť opotrebovania vrstvy už bez prítomnosti aditív Atomium™ je 1,5–3 krát nižšia ako opotrebovanie neošetreného základného kovu (závisí na konštrukcii, opotrebovaniu a podmienkach prevádzky daného mechanizmu).
 • Sú chemicky neutrálne ku všetkým látkam, s ktorými môžu prísť do styku, čo zaručuje bezpečnú prevádzku vo všetkých agregátoch a mechanizmoch (za predpokladu aplikácie v súlade s pokynmi).

 

Oblasti použitia aditív ATOMIUM

Oblasti použitia aditív Atomium sa delia na dve skupiny:

 • osobné automobily, preprava osôb, ťažké vozidlá a špeciálna technika;
 • priemyslové aplikácie.

Prvá oblasť použitia zahrňuje všetky typy osobných a nákladných vozidiel, ťažké vozidlá pre stavebníctvo a špeciálnu techniku. Atomium sa aplikuje do nasledujúcich súčasti a mechanizmov:

 • spaľovacie motory všetkých objemov a typov, dieselové generátory;
 • valivá a klzné ložiská, homokinetické kĺby;
 • automatické i manuálne prevodovky a redukčné prevodovky;
 • vysokotlakové palivové čerpadlá (HPFP);
 • hydraulické pohony a hydraulické posilňovače riadenia.

Aplikácia Atomium v ťažkom priemysle zahrňuje:

 • všetky typy transportných mechanizmov, ktoré sa používajú vo výrobe;
 • ťažké a špeciálne zariadenia;
 • ťažké dieselové motory (vrátane železničnej a námornej dopravy), dieselové generátory;
 • strojné zariadenia;
 • piestové a skrutkové kompresory;
 • ozubené prevody, multiplikačné prevody a redukčné prevodovky;
 • valivá a klzné ložiská;
 • hydraulické systémy, zdvíhače, lisy, akčné členy, manipulátory; vodiace púzdra transportných mechanizmov a iné súčasti mazané plastickými mazivami.

! Prejsť do obchodu !